ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မိတၳီလာတြင္ MBA ႏွင့္ MPA သင္တန္းမ်ားဖြင့္မည္

  • March 16, 2018
  • News
  • 0

ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မိတၳီလာတြင္ MBA ႏွင့္ MPA သင္တန္းမ်ားဖြင့္မည္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဘြဲ႕ (MBA) နဲ႔ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဘြဲ႕ (MPA) အမွတ္စဥ္ (၁) သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေတြ ေခၚယူေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒီသင္တန္းေတြကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္မွာ မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားမွတ္တမ္းမ်ား ေမာ္ကြန္းတုိက္ဦးစီးဌာနရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပညာဘြဲ႕လြန္သင္တန္းဌာန (ေနျပည္ေတာ္) တုိ႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ တာျဖစ္ပါတယ္။ တက္ေရာက္လုိသူေတြ အေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူေတြ၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ သင္ရိုးအတုိင္း အခ်ိန္ျပည့္ တက္ေရာက္ႏုိင္သူေတြ ျဖစ္ရပါမယ္။

တက္ေရာက္လုိသူေတြဟာ ေရးေျဖစာေမးပြဲကို ေျဖဆုိရမွာျဖစ္ၿပီး သင္တန္းနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံေတြကို အမ်ိဳးသားမွတ္တမ္းမ်ား ေမာ္ကြန္းတုိက္ဦးစီးဌာနမွာ မတ္လ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာရယူႏုိင္ပါတယ္။ ၀င္ခြင့္ေရးေျဖစာေမးပြဲ အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေတြကိုေတာ့ ေမလ ၁၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားကာ အမ်ိဳးသားမွတ္တမ္းမ်ား ေမာ္ကြန္းတုိက္ဦးစီးဌာနမွာ တင္သြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဝင္ခြင့္ေရးေျဖစာေမးပြဲေတြ ကို ေမလ ၁၉ ရက္မွာ က်င္းပေပးမွာျဖစ္ၿပီး သင္တန္းေတြကုိ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔ေတြမွာ တက္ေရာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကို ၀၆၇-၃၉၂၈၅၊ ၀၉-၂၀၀၀၄၅၀၊ ၀၆၇-၄၁၈၄၆၁၊ ၀၉၄၃၀၇၉၂၆၂ ေတြကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Credit : Internet journal