ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူေတြအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္

  • March 16, 2018
  • News
  • 0

ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူေတြအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္

ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူေတြအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လ ၃၁ ရက္မွာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕Cherry Queen Hotel ခန္းမမွာလည္းေကာင္း၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွာ မႏၱေလးၿမိဳ႕ Swan Hotel (ရတနာခန္းမ) မွာလည္းေကာင္း ေန႔လယ္ ၁ နာရီမွ ၃ နာရီထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ပြဲမွာ ၾသစေၾတးလ်တကၠသိုလ္ James Cook University (JCU) ရဲ႕ဇူလိုင္လနဲ႔ ႏို၀င္ဘာလ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ေတြ အတြက္ ပထမဦးဆံုးေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားသူ ၅ ဦးကို ေက်ာင္း၀င္ေၾကး “ အခမဲ့ ” ေပးအပ္မယ့္အေၾကာင္းနဲ႔ JCU မွ ဘြဲ႕ရေက်ာင္းၿပီး သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေပြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အနိမ့္ဆံုးပညာအရည္အခ်င္းအေနနဲ႔ တကၠသိုလ္၀င္တန္း (၁၀) တန္းေအာင္၊ IGCSE/ GCE (O) Level ၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္သူမ်ားမွ စတင္တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး (A) Level ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ HND (UK) ေက်ာင္းမ်ားမွာ တက္ေရာက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ေလွ်ာက္ထားလိုသူေတြ အေနနဲ႔ Myanmar Search International (MSI) Oversea Education ႐ံုးခန္းအမွတ္ – (၂၃၄) ၊ ဒုတိယထပ္ (ညာ)၊ ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္)၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း – ၀၁-၂၅၀၉၂၉၊ ၀၉၅၁၀၃၉၁၅ ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္း စာရင္းေပးသြင္း တက္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။

Credit : Internet Journal