ဘြဲ႕မရေသးသည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားပါ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တဲ့ အာဆီယံ-ကေနဒါ ပညာသင္ဆု

  • March 16, 2018
  • News
  • 0

ဘြဲ႕မရေသးသည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားပါ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တဲ့ အာဆီယံ-ကေနဒါ ပညာသင္ဆု

ကေနဒါႏိုင္ငံမွ ေပးအပ္မယ့္ “2030 Agenda for Sustainable Development 2018-2019 Academic Year Canada-ASEAN Scholarship and Educational Exchange for Development (SEED)” ပညာသင္ဆုကို ဘြဲ႕မရေသးတဲ့ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားပါ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္လို႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္က သိရပါတယ္။

ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္မွာ ဘြဲ႕မရေသးတဲ့ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ကာလ (၄)လမွ (၈)လအထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူေတြအတြက္ ပညာသင္ကာလ (၄) လမွ (၆) လအထိ သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရပါက ျပည္ဝင္ဗီဇာေၾကး၊ ပညာသင္/အလုပ္ပါမစ္ေၾကး၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္ခ၊ က်န္းမာေရးအာမခံနဲ႔ ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္တို႔ကို ကေနဒါႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက က်ခံေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ပညာသင္ဆုေတြကို သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၀န္ထမ္းမ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အသင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား (သို႔) ဝန္ထမ္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားလိုသူေတြအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ Website ျဖစ္တဲ့ ဒီေနရာမွာ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး အသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားလိုသူေတြ အေနနဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူလိုပါက အသင္းခ်ဳပ္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ထံ လိပ္မူၿပီး ကိုယ္တိုင္ေရးေလွ်ာက္လႊာ ၁ ေစာင္၊ ဓာတ္ပံု ၃ ပံု၊ အသင္း၀င္ကတ္မိတၱဴ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴတို႔ကို ပူးတြဲၿပီး အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ အမႈေဆာင္/ဝန္ထမ္း၊ အသင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားမွ အဖြဲ႕၀င္ (သို႔) ဝန္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာတို႔နဲ႔အတူ ဧၿပီ ၁၇ ရက္ထက္ ေနာက္မက်ဘဲေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက HRD ဌာန၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄ ~ ၄၉၊ လိုင္းခြဲ ၁၃၃၊၁၃၄ ကို ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

Credit : Internet Journal